Herbicydy nalistne w zbożach - Jaki ciągnik

Przejdź do treści

Herbicydy nalistne w zbożach

Artykuły > Uprawa i hodowla
Wiosenne chwasty zbóż stanowią poważne wyzwanie dla rolnictwa. Osiągnięcie dobrej efektywności ekonomicznej upraw zależy w dużej mierze od skuteczności oprysku herbicydowego. Odpowiednio dobrane herbicydy nalistne zwalczają najgroźniejsze chwasty w zbożach, pozostawiając plantację w dobrej kondycji.
Chwasty w zbożach
Jakie są najlepsze metody wiosennego odchwaszczania zbóż?

Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ma ogromne znaczenie, zwłaszcza gdy jesienne zabiegi herbicydowe były niewystarczające lub wcale nie zostały wykonane. Najlepsze wyniki przynosi zastosowanie herbicydów nalistnych we wczesnych fazach rozwojowych chwastów.

Skuteczny oprysk na chwasty w zbożach

Regularne lustracje upraw to kluczowe narzędzie pozwalające na odpowiednie zaplanowanie ochrony herbicydowej. Umożliwiają nie tylko aplikację w odpowiednim terminie, ale także wybór właściwego herbicydu, dostosowanego do konkretnego typu chwastu i etapu rozwoju uprawianej rośliny.

Efektywne odchwaszczanie zbóż wymaga przestrzegania zaleceń producenta odnośnie dawek, przygotowania cieczy roboczej i warunków atmosferycznych podczas aplikacji.

Nalistny herbicyd na chwasty w zbożach

Herbicydy nalistne oddziałują na chwasty poprzez kontakt z nadziemnymi częściami. Niechciane rośliny pobierają substancje aktywne, a te są rozprowadzane po roślinie wraz z sokami, skutecznie blokując ich wzrost i rozwój.

Środki chwastobójcze działające nalistnie są selektywne i nie stanowią zagrożenia dla zbóż. Dzięki temu uprawy są skutecznie chronione przed konkurencją ze strony chwastów, które mogą negatywnie wpływać na wysokość plonów.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze herbicydu na zboża?
 
Wybierając herbicyd powschodowy, należy brać pod uwagę gatunek chwastów, rodzaj zbóż oraz ich etap rozwoju. Idealne herbicydy cechują się szerokim zakresem zwalczanych chwastów, szerokim oknem aplikacji, bezpieczeństwem dla użytkownika i rośliny uprawnej oraz wygodą stosowania. Powinny również być odporne na warunki pogodowe i możliwe do stosowania łącznie z innymi środkami ochrony roślin.

Ważne jest, by wybierać herbicydy na zboża, które są skuteczne w eliminacji chwastów, jednocześnie nie zagrażając uprawom. Najbardziej efektywne i bezpieczne są nalistne herbicydy selektywne, które precyzyjnie eliminują chwasty dwuliścienne, minimalizując ryzyko uszkodzeń dla zboża.

Nalistny herbicyd na chwasty w zbożach
 
Nalistne środki chwastobójcze są pobierane przez nadziemne części chwastów, a następnie transportowane wraz z sokami, dzięki czemu skutecznie hamują wzrost i rozwój niepożądanych gatunków.

Herbicydy nalistne działają selektywnie wobec upraw, więc nie stanowią dla nich zagrożenia. W efekcie zboża są skutecznie chronione przed negatywnym wpływem chwastów.

Flame Duo 354 SG to selektywny herbicyd na zboża, aplikowany nalistnie. Jego skuteczność przeciwko najczęściej występującym chwastom dwuliściennym w zbożach wynosi ponad 92%, co zostało potwierdzone przez badania Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

Flame Duo 354 SG – nalistny środek na chwasty w zbożach
 
Flame Duo 354 SG jest skutecznym herbicydem wykorzystywanym do powschodowego zwalczania chwastów w zbożach ozimych na wiosnę oraz w pierwszym oprysku zbóż jarych.
 
Środek chwastobójczy do zbóż Flame Duo 354 SG jest przeznaczony do powschodowego odchwaszczania zbóż ozimych i jarych. Zawiera dwie substancje aktywne – florasulam i tribenuron metylowy. Każda z nich należy do innej grupy chemicznej, dzięki czemu zwalczają szerokie spektrum chwastów dwuliściennych. Herbicyd może być stosowany w temperaturach już od 8–10°C,  jest w pełni bezpieczny dla upraw następczych i nie zalega w glebie.

Według badań Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu Flame Duo 354 SG jest bardziej skuteczny niż inne popularne herbicydy dostępne na rynku.
Wróć do spisu treści